Thông tin chi tiết:
Nguyễn Lâm Bích Tiên
Họ và tên Nguyễn Lâm Bích Tiên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu Phó
Điện thoại 0967817121
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách