Thông tin chi tiết:
Đỗ Trí Huấn
Họ và tên Đỗ Trí Huấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Phó
Điện thoại 0869977899
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách