Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ Tịch Công Đoàn
Điện thoại 0939495375
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách