Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 20/10/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Điện thoại 0382869023
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách