Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Sơn
Họ và tên Phan Thanh Sơn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1963
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Điện thoại 0908466286
Email Phanthanhson@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách